Zarząd

Linki

Kontakt

Wstąp do Nas

HISTORIA STOWARZYSZENIA „WARTA”

Jak to się zaczęło?

Sama opowieść, jak powstało Stowarzyszenie rozpoczyna się w 1999 roku, na dorocznym spotkaniu Komisji Turystyki Polskiego Związku Kajakowego, które odbyło się w Ciechanowie. Sądzimy jednak, że interesujące może być, jak do tego doszło, że inicjatorzy spotkali się właśnie w tym miejscu. Wspomina Andrzej Sałaciak: „Pływając na kanu – zainteresowanie tą formą turystyki zaczęło się na początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku – samodzielnie odkrywałem uroki rzek i jezior naszego kraju. Pierwsze wyprawy dały pewne doświadczenia, z których najważniejszym była konieczność doskonalenia techniki wiosłowania – tutaj jedynym źródłem wiedzy była lektura książek zza Wielkiej Wody. W tym okresie dowiedziałem się o wspomnianym na wstępie spotkaniu. Powziąłem decyzję uczestnictwa – była to okazja do poznania środowiska  turystów kajakarzy. Spotkanie było bardzo sympatyczną imprezą. W trakcie przerwy rozmawiając z jednym z kolegów, gdy powiedziałem, że jestem z Grodu Przemysła, wskazał na stojącego obok „gościa”, mówiąc, że też jest z Poznania. Po przedstawieniu się – owym „gościem” okazał się być Krzysztof Michalski – wyjawiłem swoją ideę zmierzenia się z Wartą na trasie z Obornik do Poznania. Reakcja była natychmiastowa…”

I tak to się zaczęło.

W Poznaniu Krzysztof Michalski rzucił hasło – ochrzczone mianem „challenge-u” – innemu zapaleńcowi od kajaków, którym był Marek Truszkowski. Panowie przeprowadzili między sobą rzeczową dyskusję i „challenge” zmienił swoją formułę – zamiast wyzwania dla 3 asów powstała idea spływu otwartego dla kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu osób, która przekształciła się w I. Spływ „WARTA TOUR”. W pierwszej edycji, w maju 2000 r. wzięło udział 40 osób. Spływ stał się imprezą coroczną, ze swoją tradycją, osiągnięciami  i marką. Po pierwszej udanej imprezie pojawiła się tendencja sformalizowania działań, co dawałoby podstawy do ubiegania się o różne formy dofinansowania naszych imprez. I tak z inicjatywy Krzysztofa Michalskiego i Marka Truszkowskiego odbyło się w dniu 24.11.2000 r., w ośrodku turystycznym Energo-Touru w Sierakowie spotkanie osób, które powołały nasze Stowarzyszenie do życia. Następnie były sprawy natury formalnej – rejestracja Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym. Odbyło się I. Walne Zebranie członków, na którym wybrano władze Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją międzynarodowych, ogólnopolskich i klubowych spływów kajakowych oraz propagowaniem turystyki wodnej w społeczeństwie. Organizuje też spływy i obozy kajakowe dla dzieci niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących) z całego kraju. Ale nie tylko.

Nasze Stowarzyszenie opiekuję się i również współpracuje z:

bnin

Domem Dziecka w Kórniku-Bninie

spec2

Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Owińskach

gl

Ośrodkiem dla Niesłyszących w Poznaniu

103

Zespołem Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

WŁADZE VI KADENCJI WSTiRW WARTA NA LATA 2020-2024

ZARZĄD WSTiRW

Prezes Zarządu - Krzysztof Michalski
Wiceprezes - Andrzej Sałaciak
Skarbnik - Aleksander Prusimski
Sekretarz - Helena Zuszek
Członek - Błażej Meller

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący - Artur Stryjski
Członek - Olgierd Pietrzak
Członek - Paweł Piotrowski

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Aneta Górecka
Z-ca Przewodniczącego - Beata Pietrzak
Członek - Dorota Strzelecka

LINKI

Polski Związek Kajakowy
www.pzkaj.pl

Niemiecki Związek Kajakowy
www.kanu.de

Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK
ktkaj.pttk.pl

Strona Wielkopolskiego Związku Kajakowego
www.wzkaj.poznan.pl

Polski Komitet Olimpijski
www.olimpijski.pl

Strona miłośników kanu
www.kanu.pl

Szkoła Żeglarska Sławka Kulczaka
www.kliper.net.pl

Portal kajakowy
www.kajak.org.pl

Polskie Szlaki Wodne
www.polskieszlakiwodne.pl

Wielkopolskie Wici
www.wielkopolskiewici.pl

Czarter łodzi Poznań
http://www.wartaczarter.pl

AQUARIUS – producent sprzętu 
http://aquariusport.com

KEVISPORT – hurtownia sprzętu do ratownictwa 
www.kevisport.pl

KOGA – producent sprzętu 
www.koga-miastko.pl

POLYAK – przedstawiciel firmy Lettmann 
www.polyak.com.pl

PROKAJAK – przedstawiciel firmy Prijon i nie tylko 
www.prokajak.pl

TEDISPORT – producent sprzętu 
www.tedisport.pl

SPORTIS – producent sprzętu 
www.sportis.com.pl

Kontakt

ul. Strzeszyńska 190, 60-479 POZNAŃ

Tel: 61 842 23 12,   Tel. kom: 602 247 501
E-mail: wstirw(@)warta.poznan.pl
(usuń nawiasy z (@) po skopiowaniu adresu)

Konta

Konto złotówkowe: PeKaO S.A. II O/Poznań

11 1240 1763 1111 0000 1813 3758

Konto walutowe: PeKaO S.A. II O/Poznań
SWIFT:  PKOPPLPW
56 1240 1763 1978 0010 0160 3250

Dane rejestrowe

NIP:   778 13 91 297
Regon:  634195719
KRS:   0000055936

JAK WSTĄPIĆ DO STOWARZYSZENIA?

JEŚLI MASZ OCHOTĘ AKTYWNIE SPĘDZAĆ CZAS, POZNAWAĆ CIEKAWE MIEJSCA, PRZYRODĘ I POZNAĆ FAJNYCH LUDZI:

1. ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM STATUTEM

2. POBIERZ DEKLARACJĘ, ODEŚLIJ JĄ WYPEŁNIONĄ (WRAZ Z 2 ZDJĘCIAMI PASZPORTOWYMI W FORMIE PAPIEROWEJ) NA ADRES BIURA

3. WPŁAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA 100,00 PLN JAKO OPŁATĘ WPISOWĄ, SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDEM KLUBU

4. OPŁAĆ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ NA BIEŻĄCY ROK

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ – 120,00 PLN / ROCZNIE.
CZŁONKOWIE DO LAT 18 ZWOLNIENI SĄ Z OPŁATY SKŁADKI.